Rendszerüzenet

Facebook

Twitter

©2018 FOME
Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete

Hétfőtől - Péntekig

díjmentes fogyasztóvédelmi tanácsadás

+36 52 87 65 65

info@fogyasztovedok.hu

Facebook

Közérdekű

Közérdekű

A fogyasztói érdekérvényesítésnek két eljárásjogi formáját ismerjük: a közérdekű keresetet (popularis actio) és a csoport-keresetet (class action). A popularis actio római jogi intézmény, amely a populus, azaz a nép számára volt lehetséges igényérvényesítési eszköz. Bárki benyújthatta, akinek volt keresetindítási lehetősége, a keresetnek helyt adó ítélet mindenkire kiterjedő (erga omnes) hatállyal bír.[1]


·  A magyar jogrendszerben a fogyasztók érdekében indított közérdekű perek négy esete ismert:

·  a fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén az Fgytv. szerint;

·  a tisztességtelen szerződési feltételek megtámadása a Ptk. alapján;

·  a törvény fogyasztókra kiható megsértése a Versenytörvény[2] alapján;

·  a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatosan a fogyasztók magánjogi igényeinek érvényesítése érdekében az új Jegybanktörvény alapján.[3]


3.1.  A közérdekű igény az Fgytv. alapján

Az Fgytv. szerint a fogyasztóvédelmi hatóság vagy a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó  egyesület pert indíthat a fogyasztók polgári jogi igényeinek érvényesítése iránt az ellen, akinek a fogyasztóvédelmi rendelkezésekbe ütköző tevékenységét a fogyasztóvédelmi hatóság jogerősen megállapította, ha a jogsértő tevékenység a fogyasztók széles, személyében nem ismert, de a jogsértés körülményei alapján meghatározható körét érinti.

 Érvényesíthető igények:

·  Ha a jogsértéssel érintett fogyasztók tekintetében az érvényesített igény jogalapja és az igényben megjelölt kár összege, illetve egyéb követelés esetén a követelés tartalma egyértelműen megállapítható a felperes kérheti, hogy a bíróság ítéletében kötelezze a vállalkozást a követelés teljesítésére.

·  Ha mindez nem állapítható meg, akkor kérheti, hogy a bíróság állapítsa meg a jogsértés tényét a keresetben meghatározott valamennyi fogyasztóra kiterjedő hatállyal.

·  A bíróság az igény érvényesítőjének kérelmére ítéletében elrendelheti, hogy a vállalkozás saját költségére közlemény közzétételéről gondoskodjon.

3.2. Közérdekű keresetindítás

Ha a vállalkozás jogszabálysértő tevékenysége a fogyasztók széles, személyében nem ismert, de a jogsértés körülményei alapján meghatározható körét érinti vagy jelentős nagyságú hátrányt okoz, és az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik, az ügyészt vagy a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületet keresetindítási jog illeti meg.

Érvényesíthető igények:

·  a jogsértés abbahagyására kötelezés és a jogsértő eltiltása a további jogsértéstől,

·  a sérelmes helyzet megszüntetése és a jogsértést megelőző állapot helyreállítása.