Rendszerüzenet

Facebook

Twitter

©2018 FOME
Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete

Hétfőtől - Péntekig

díjmentes fogyasztóvédelmi tanácsadás

+36 52 87 65 65

info@fogyasztovedok.hu

Facebook

Általános fogyasztóvédelmet érintő jogszabályok

Általános fogyasztóvédelmet érintő jogszabályok

1997. évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemreől

2008. évi LXVII. tv. Fttv.

A fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló tv.

A Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

Jótállás, szavatosság

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet

az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról

Utazás

az utazási szerződésről szóló

281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet

az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

Nem hagyományos értékesítési formák

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

2003. évi C. (e-ker tv.)

Közüzem, rezsi

VET, GET, Távhőszolgáltatásról szóló tv., Mérésügyi tv.

Elektronikus hírközlés