Rendszerüzenet

Facebook

Twitter

©2018 FOME
Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete

Hétfőtől - Péntekig

díjmentes fogyasztóvédelmi tanácsadás

+36 52 87 65 65

info@fogyasztovedok.hu

Facebook

Tanácsadás

Tanácsadás

Független, pártatlan szakmai fogyasztóvédelmi tanácsadás

Nemzetközi tapasztalatok bizonyítják, hogy a fogyasztóvédelem akkor a legeredményesebb, ha abban a fogyasztók maguk is aktív részvételt tanúsítanak. A helyzetéből adódóan gyenge és gyakran kiszolgáltatott fogyasztó a civil szervezeteken keresztül nagyobb sikerrel képes fellépni és érdekeit érvényesíteni a gazdaság erősebb pozíciójú szereplőivel szemben.

Az Egyesület komplex szolgáltatást kínál a hozzá forduló fogyasztóknak telefonos, személyes vagy on-line kapcsolatfelvétel esetén. A fogyasztók általános jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos tanácsadáson túl, a fogyasztók egyedi panaszai kapcsán is tájékoztatást nyújtunk a konkrét jogaira, kötelezettségeire, igényérvényesítési lehetőségeire kiterjedően.

Az Egyesület tanácsadó tevékenysége keretében országszerte tanácsadó irodákat működtet a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos, valamint a versenyjogi és általános fogyasztóvédelemmel kapcsolatos fogyasztói megkeresések kezelésé.

Pénzügyi Irodahálózat

A Pénzügyi Irodahálózat azért jött létre, hogy bárki számára elérhető legyen egy független, díjmentes, hozzáértő tanácsadó szolgáltatás a pénzügyi kérdések, panaszok esetén. Több éves, közel negyvenezer megkeresésen alapuló tapasztalatunk alapján meggyőződésünk, hogy hathatós segítséget tudunk nyújtani ügyfeleinknek, és egyre többen tudják Magyarországon, hogy pénzügyi kérdések vagy panaszok esetén nincsenek egyedül.

A Pénzügyi Irodahálózat díjmentes, pártatlan pénzügyi fogyasztóvédelmi tanácsadást nyújt Magyarország 9 megyeszékhelyén. A tanácsadó irodáinkban nyújtott szolgáltatás lényege, hogy a fogyasztó (személyesen, telefonon, e-mailben és levélben)

 • Pénzügyi panasz rendezéséhez a leghatékonyabb megoldással élhessen;

 • Már a szerződéskötés előtt segítséget kaphasson bankok, biztosítók, más pénzügyi szolgáltatók esetében;

 • Szükség esetén életviteli, háztartási, gazdálkodási tanácsokat kaphasson;

 • Az adósokat segítő állami programokkal (pl. árfolyamrögzítés, Nemzeti Eszközkezelő programja, elszámolási törvény) kapcsolatban szakszerű tanácsot kaphasson;

 • Döntések előtt ne csak jutalékorientált ügynök/ügyintézők ajánlatát, hanem egy független, pártatlan, szakszerű tanácsadó véleményét is kikérhesse.

 • Hozzáférhessen olyan hasznos kiadványokhoz, amelyek segítségére lehetnek egy-egy vitás ügy, panasz, vagy döntéshozatal során.

Milyen szolgáltatást kapnak ügyfeleink?

Célunk a tanácsadás, a konkrét esetek hatékony és gyors megoldása. Az ügyfelet nem képviseljük az eljárásokban, de támogatjuk abban, hogy vitás ügyét gyorsan el tudja intézni.

 • Panasz esetén segítünk a pénzügyi intézménnyel való kapcsolatfelvételben (hatásos és szakszerű panaszlevél elkészítése),

 • Posta készen elkészítjük a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának megindításához szükséges kérelmet,

 • Megírjuk a pénzügyi fogyasztóvédelmi eljárás megindításához szükséges kérelmet.

 • Méltányossági és egyéb kérelmeket készítünk.

 • Szakszerű tanácsot adunk a fogyasztói hitelekkel kapcsolatos elszámolás kérdéseiben (az elszámolással és forintosítással kapcsolatos tanácsadói szolgáltatásunk tartalmáról honlapunk Elszámolás menüpontjában talál bővebb információt)

A Pénzügyi Irodahálózat a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával működik.

Elérhetőségek

(általános információ): 52/504-328

info@penzugyifogyaszto.hu
www.penzugyifogyaszto.hu

www.facebook.com/penzugyifogyaszto


Általános és versenyügyi fogyasztóvédelmi tanácsadás

Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó irodáinkat 2014-ben hoztuk létre öt vidéki nagyvárosban annak érdekében, hogy fejlesszük a versenykultúrát és segítsük a tudatos fogyasztói döntéseket.

Irodáinkban és honlapunkon keresztül is igyekszünk segítséget nyújtani abban, hogy mely jogsértő, tisztességtelen magatartások tartoznak a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe, mely ügyekből indulhat versenyfelügyeleti eljárás, és mely kérdésekben érdemes más hatósághoz, békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulnia.

Célunk a tanácsadás, a konkrét esetek hatékony és gyors megoldása. Az ügyfelet nem képviseljük az eljárásokban, de támogatjuk abban, hogy vitás ügyét gyorsan el tudja intézni, elsősorban alternatív vitarendezési eszközök, vagy hatósági eljárások igénybevétele útján. Ennek keretében általános és egyedi ügyét érintő tanácsadáson túl a hatékony jogérvényesítési lehetőségek igénybevételét ösztönözzük. Tanácsadóink szakmai felkészültségének megteremtése érdekében, rendszeres képzéseken vesznek részt, munkájukat folyamatos szakmai kontroll mellett végzik, valamennyien felsőfokú jogi vagy közgazdasági végzettséggel és több éves tapasztalattal rendelkeznek.

A GVTI Tanácsadó Irodahálózat a GVH által meghirdetett közbeszerzés keretében működik.

Elérhetőségek:

Telefon: (általános információ) 52/504-328

http://versenyugyi-tanacsadoiroda.hu/kapcsolat/

https://www.facebook.com/versenyugyitanacsadoiroda