Rendszerüzenet

Facebook

Twitter

©2018 FOME
Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete

Hétfőtől - Péntekig

díjmentes fogyasztóvédelmi tanácsadás

+36 52 87 65 65

info@fogyasztovedok.hu

Facebook

Jogszabályok

Jogszabályok

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról


2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről

225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásról

210/2009. (IX. 29) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

186/2009. (IX.10.) Korm. rendelet a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről

23/2011. (III. 08.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésnek biztonságosabbá tételéről

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról


Szavatosság jótállási

2013.évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról

209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet a betétdíj alkalmazásával szabályairól

Fogyasztói szerződések

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

530/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a fogyasztói csoportokról

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól


Közüzemi szolgáltatási

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról

2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

2012.évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról

2013. évi CXIV. törvény a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításról

2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek a végrehajtásáról


Idegenforgalom, turizmus, utasjogok

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és-közvetítő tevékenységről

1995. évi XCVII. törvény a légi közlekedésről

25/1999. (II. 12) Korm. rendelet a légi személyszállítás szabályairól

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely- szolgáltatásról

281/2008. (XI. 28.) Korm. rend az utazási szerződésről


261/2008. (XI. 3.) Korm. rendelet a vízi személyszállítás feltételeiről (fogyasztóvédelmi hatáskör 2012. 12. 18.-tól, 18/A§ l. még 1177/2010/EU rendelet)

141/2011. (VII.21.) Korm. rendelet a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről


Termékbiztonság

2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről

2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer-és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról

142/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet a háztartási gépek zajkibocsátási értékeinek feltüntetési kötelezettségeiről

25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról

193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet az energiával kapcsolatos termékek energia-és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel történő megadásáról

329/2012. Korm. rendelet a mosó-és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről

374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet a kozmetikai termékekről


Hírközlési szolgáltatásokkal

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről