Rendszerüzenet

Facebook

Twitter

©2018 FOME
Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete

Hétfőtől - Péntekig

díjmentes fogyasztóvédelmi tanácsadás

+36 52 87 65 65

info@fogyasztovedok.hu

Facebook

Bemutatkozás

Bemutatkozás

A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete (FOME, 1053 Budapest, Henszlmann I. u. 9. fsz. 1. elnök dr. Hajnal Zsolt) 2003-ban alakult a fogyasztók érdekeinek védelme, a fogyasztóvédelem hatékony működésének elősegítése céljával. Az Egyesület tevékenységét négy stratégiailag meghatározott prioritás mentén látja el. Ez a négy terület a tájékoztatás és tanácsadás, az oktatás, a tudományos kutatás és a jogérvényesítés támogatása.

VI.1.1 Tanácsadás, tájékoztatás, prevenció

A FOME 2007-től folyamatosan működtet különböző pályázati programok keretében tanácsadó irodákat országszerte. Az irodák kialakításánál a folyamatosan elérhető, szakmailag megbízható tevékenységre törekedtünk. A tanácsadói munkát saját fejlesztésű ügyfél-adminisztrációs szoftver egészítette ki, honlapjainkon keresztül pedig online ügyfélszolgálatot és panaszfórumot működtettünk. Tudományos programjaink és kiadói tevékenységünk eredményeit felhasználva folyamatosan fejlesztettük a tanácsadói tevékenység szakmai bázisát.

2011 áprilisától nyolc, majd 2012 áprilisától tizenegy megyeszékhelyen működtetjük a Pénzügyi Tanácsadó Irodahálózatot, amely a vidéki pénzügyi fogyasztóvédelmi tanácsadás meghatározó szereplője.

Az Egyesület tájékoztató tevékenysége keretében több internetes portált is létrehozott, mellyel kifejezett célunk, hogy bárki számára elérhetővé tegyük azokat a hasznos információkat, amelyek vásárlásaik, fogyasztói szokásaik, vagy épp pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos döntéseik meghozatalához szükségesek.

VI.1.2. Fogyasztóvédelmi oktatás

Az Egyesület az elmúlt években több hazai felsőoktatási intézménnyel együttműködésben indított fogyasztóvédelmi oktatást, továbbá saját, akkreditált fogyasztóvédelmi szakember és békéltető testületi szakemberképzéseket folytattunk le. A Gazdasági Versenyhivatal egy korábbi pályázata keretében ügyfélszolgálati szakemberképzést akkreditáltunk és folytattunk le.

VI.1.3. A fogyasztóvédelem tudományos művelése: Fogyasztó és Jog program

Az Egyesület a „Fogyasztó és Jog” elnevezés alatt folytatja tudományos, kutatási és publicisztikai tevékenységét, mintegy keretet adva az egyetemekkel, kutatóműhelyekkel, jogalkalmazásért és jogalkotásért felelős szervezetekkel való együttműködésnek.

A Fogyasztó és Jog program keretében számos konferenciát, kerekasztal beszélgetést szerveztünk a fogyasztóvédelmi jogalkotás és jogalkalmazás aktuális kérdéseinek megvitatására. A program keretein belül jelent meg 2012-ig a Fogyasztóvédelmi Szemle folyóirat, amely a fogyasztóvédelem tudományos művelésének egyik kiemelkedő felületévé vált.

VI.1.4. Közérdekű érdekérvényesítés

Az elmúlt években több esetben élt az Egyesület a közérdekű fogyasztói igényérvényesítéshez rendelkezésre álló eszköztárral. Közérdekű keresetet indítottunk (és nyertünk meg) többek között a T-mobile Nyrt. tisztességtelen általános szerződési feltételei miatt, valamint – szintén tisztességtelen ÁSZF-re hivatkozással – az ingatlandepo.com és az ingatlanbazar.com weboldalak üzemeltetője ellen. A fogyasztói csoportok tevékenységével kapcsolatban több beadvánnyal is segítettük a GVH tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni fellépését. A közüzemi szolgáltatások területén első sorban a gázszolgáltatással és a villamos-energiaszolgáltatással kapcsolatban jelentős fogyasztóvédelmi kockázatként azonosított „szabálytalan vételezéssel” összefüggő ügyekben fejtettünk ki aktív tevékenységet.