Rendszerüzenet

Facebook

Twitter

©2018 FOME
Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete

Hétfőtől - Péntekig

díjmentes fogyasztóvédelmi tanácsadás

+36 52 87 65 65

info@fogyasztovedok.hu

Facebook

Oktatás

Oktatás

A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete 2003-ban alakult fogyasztói érdekvédelmet támogató egyesületként. Az egyesület célja ezen a területen az, hogy a rendelkezésre álló fogyasztóvédelmi eszközök alkalmazásával elősegítse a fogyasztók érdekeinek védelmét, a hatékony és gyors (elsősorban peren kívüli) jogorvoslatot, a megfelelő tájékoztatást, az információhoz jutás lehetőségét és a fogyasztói oktatást, valamint a fogyasztói érdekek védelmét. Egyesületünk ellátja a klasszikus fogyasztóvédelmi területeken is érdekvédelmi és feltáró tevékenységét, de a pénzügyi szolgáltatásokhoz és a piaci versenyhez kapcsolódó fogyasztóvédelemre is specializálódott. 

Az egyesület, - a fogyasztói érdekek védelmén túl - kiemelt figyelmet szentel a fogyasztóvédelmi szakemberek képzésére, a fogyasztóvédelmi szakma tudományos művelésére. Az egyesület éveken keresztül a Fogyasztóvédelmi szemle című lap szerkesztője és gondozója volt, emellett a Debreceni Egyetem, Állam - és Jogtudományi Karán az egyesület elnöke, Dr. Hajnal Zsolt egyetemi adjunktusként fogyasztóvédelmi jogot és más magánjogi tárgyat oktat.


Fogyasztóvédelmi szakember képzés

A képzés célja, olyan fogyasztóvédelmi szakemberek képzése, akik képessé válnak a fogyasztóvédelmi szabályozás ismertetésére, a fogyasztóvédelmi szempontból releváns szerződések fő sajátosságainak bemutatására. A képzés során bemutatott jogérvényesítési eszköztárak bemutatásával fejlődik a fogyasztói jogok érvényesítésére való képességük. Békéltető testületi szakember képzése

A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a fogyasztóvédelemhez kapcsolódó jogi szabályozás ismertetésére, a békéltető eljárás sajátosságainak, szabályainak felsorolására.

A képzés a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete megbízásából, az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében elnyert, „A fogyasztói tudatosság növelése a civil szerepvállalás erősítésével, a fogyasztók tájékoztatása, tanácsadás és oktatás révén” című és TÁMOP-5.5.6-08/2-2008-0011 azonosítójú program keretein belül valósul meg


Letölthető dokumentumok


Fogyasztói jogérvényesítés

Békéltető Testületi szakember képzés tematika
Fogyasztóvédelmi szakember képzés tematika
A fogyasztóvédelem intézményrendszere
Fogyasztóvédelmi szakemberek képzése - jelentkezési lap
Képzési szerződés


A program a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete megbízásából, az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében elnyert, „A fogyasztói tudatosság növelése a civil szerepvállalás erősítésével, a fogyasztók tájékoztatása, tanácsadás és oktatás révén” című és TÁMOP-5.5.6-08/2-2008-0011 azonosítójú program keretein belül valósult meg.